Access Keys:

 
 
Christian Brothers' Primary School, Armagh
Christian Brothers' Primary School, Armagh

Organisation + Management Bainistiú + Riarú

The school is known locally as CBS Armagh but its official name is Christian Brothers’ Primary School, Armagh. It is a Catholic maintained school. The Principal is Mr Paul Doyle. Tugtar Bunscoil na mBráithre Críostaí, Ard Mhacha ar an scoil i nGaeilge. Is scoil Chaitliceach í agus is é An tUas. Pol O Dughaill príomhoide na scoile.

The Edmund Rice Schools Trust in Northern Ireland are the trustees. The school enrolls both boys and girls aged between 3-11. The enrolment number is 393 with an admission number of 60. The present overall number enrolled in the school is 379. The Board of Governors meet regularly to manage and oversee the running of the school.

There are five elements to our school – 

  1. English Medium School,
  2. Bunscoil na mBráithre Críostaí,
  3. Naíscoil na mBráithre Críostaí,
  4. ASD class and
  5. Learning Support Centre.

1. Primary – English Medium

Caters for boys and girls of compulsory school age i.e. four years old to eleven years old. Our planned admission for Primary 1 September 2012 is 40. Classes are organised chronologically, taught through English Medium and proceed thus throughout the school. The basic unit is class and teacher.

2. Bunscoil na mBráithre Críostaí

Bunscoil na mBráithre Críostaí is our Irish Unit established in September 1995. Boys and girls from Rang 1-Rang 7 are taught through the medium of Irish. Bunaíodh an t-aonad lán- Ghaeilge seo i Meán Fómhair na bliana 1995. Teagasctar na buachaillí agus cailíní ann trí mheán na Gaeilge ó Rang 1 go Rang 7.

3. Naíscoil na mBráithre Críostaí

The Naíscoil is located in the mobile classroom adjacent to the main buildings. It caters for pre school children whose parents wish them to be taught through the medium of Irish. It is anticipated that these children will continue their education through the Bunscoil. The present enrolment is a maximum 26.

Tá sí suite i seomra ranga soghluaiste cóngarach do phríomhfhoirgnimh na scoile. Freastlaíonn an Naíscoil ar pháistí réamhscoile a rugadh idir 02-07-2005 agus 01-07-2006 gur spéis lena dtuismitheoirí go gcuirfí oideachas trí Ghaeilge orthu. Glactar leis go leanfaidh na páistí seo ar aghaidh lena gcuid oideachais sa Bhunscoil. Glactar le huasmhéid de 26 paístí sa Naíscoil. 

4. ASD Class

Opened in September 2006 and caters for children with Autistic Spectrum Disorder across Key Stage 1. The maximum number to be enrolled in this class will be between 6-8.

5. Learning Support Cenrtre

The Learning Support Centre opened in the school on 01-09-2009 and caters for children in Key Stage 2 with special educational needs. The maximum number to be enrolled in this class is 12.

The Board of Governors has overall responsibility for the effective management of the school. As well as nominees of the Department of Education, Trustees and the Southern Education & Library Board its membership also includes an elected parent governor and an elected teacher governor. The Principal completes this team.